Công trình tiêu biểu

Một số công trình mà Học Viện Cà Phê đã Setup.

Chúng tôi nhận Đào tạo Setup cho tất cả Tỉnh thành tại Việt Nam.

Quán Trà Chanh

Quán Cafe

Quán Trà Sữa

Quán sữa chua trân châu